Cover

Vize je hvězda, která osvětluje budoucnost...
Vize je idea, která motivuje...
Vize inspiruje a aktivuje...


Taneční divadlo Bílá velryba

  • prostor pro realizaci kurzů a pohybově tanečních projektů
    pro ženy a  muže
  • inspirace pro všechny, kteří se chtějí věnovat kreativitě a pohybu
  • možnost sebenaplnění a seberealizace a osobního rozvoje přes pohyb, tanec, kreativitu a veřejná vystoupení 
  • společenství pro setkávání, sdílení a společné aktivity


Velryba

Nastal čas,
abychom vyslyšeli volání své duše
a následovali ji.

Velryba je symbolem tvorby, moudrosti, pradávného vedení. Propojuje nás s pamětí naší duše. Pomocí síly tónu a zvuku, krásy pohybu, nás učí spojit se s naší vnitřní pravdou, vědomím a vesmírem. Otvírá naši intuici, představivost a tvořivost.

Zrcadlí jemnost, inteligenci a intuitivní znalosti.

Velryba je mírumilovné zvíře, které se záměrně vyhýbá konfliktům. Patří k největším tvorům na naší planetě (některé druhy mohou dorůst až do délky 40m a vážit i více než 130 tun) a komunikuje zpěvem, který lze slyšet až na vzdálenost 1600 km. 

Je silná a inteligentní, dovoluje lidem, aby plavali blízko, aniž by jim ublížila, chápe, že lidé jsou malí a křehcí ve srovnání s jejím obrovským tělem.
        
U domorodých obyvatel Ameriky se traduje, že první živé bytosti na naší planetě – osvícená rasa, která přišla z Plejád – přinesly velrybu na Matku Zemi jako bytost, která zaznamenává a uchovává celou historii planety.

Podle jejich kmenových legend kdysi chodila po zemi a do oceánu se přestěhovala, když se Země vychýlila ze své osy.  Věří, že si je vědomá ozvěn pohybů Matky Země a že lidem přináší varování před nastávajícími velkými změnami. Aktivně o ně pečuje – chrání. Dokáže zachytit vibrační signály z mnoha astronomických těles. Komunikuje (stejně jako kdysi i lidé) pomocí vibrací, energetických proudů a telepatie.
        
Ve staré Vikingské  legendě se vypráví o padající hvězdě, která když spadne do moře, narodí se z ní velryba, padne-li na zem, stane se z ní zářící žena s láskou v srdci a divokostí v duši. Když žena hvězda zemře, její dcera najde a posbírá její kosti, složí je a za úplňku nad nimi zpívá a tančí. Dotek stříbrné měsíční záře s kostmi vrací hvězdu zpátky na oblohu. 
         
Zda do souhvězdí Velryby legenda neříká, jisté však je, že toto velmi velké souhvězdí najdete na jižní obloze v oblasti zvané VODA – (v blízkosti souhvězdí Vodnáře , Ryb a Býka) a je  plné hvězd a vzdálených galaxií.
            
Velryba představuje paměť, je nositelkou pradávného vědění. Jejím symbolem je nekonečnost moře, vzdálený Měsíc a Matka Země. Její moc je ukryta v pradávném tónu, který je každá bytost na Zemi schopna přijímat. My všichni slyšíme tento tón, avšak jen pár z nás ho umí vzít vážně. Je to ten tón, který je schopný všechno vyléčit a všemu vrátit celistvost.              

Velryby mají dar otvírat srdce a léčit láskou

Pokud velryba pluje k tobě, požádej ji, aby tě propojila s historií tvojí duše, s tvou knihou života. Staré vědomosti jsou zachovány ve tvé pamětí na buněčné úrovni. Nadešel čas dozvědět se, kdo skutečně jsi a jakou cestu služby sis vybral před mnohými lety.

Dovol písni velryby, aby tě propojila se všemi ostatními formami života. Uč se jí naslouchat Srdcem, myslí i vnitřním sluchem, který slyší jemné zprávy. Velryba nás učí používat zvuk a vibrační frekvence k tomu, abychom uvedli svého ducha, mysl, tělo a emoce do rovnováhy.

připravujeme


partneři