Cover

RITUÁL PRO GAIU

Autorka, choreografka, vedoucí projektu: Zuzana Lá

Premiéra: 21.5. - Branická skála,ukončenie září 2016


FOTOGALERIE

Rituální představení věnované Matce Zemi na oslavu a podporu jejího uzdravování.

Vize představení vychází ze šamanského způsobu vnímání světa, ve kterém můžeme najít svou vlastní cestu, jak se napojit na vnitřní zdroj moudrostí, sily a léčení. Ve spojení se zákony Matky Země, která vnáší do všech aspektu našeho života harmonii, můžeme přímo zakusit schopnosti svých předků a otevřít své brány do říše posvátného.

Můj příteli,

Oni se vrátí.
Na celou Zemi se znovu vracejí.
Prastará učení Země,
prastaré hymny Země.
Můj príteli, vracejí se.
Předám ti je
a skrze ně pochopíš,
prohlédneš.
Vracejí se znovu
na Zemi.

Crazy Horse - Oglala Sioux


Budeme pracovat v medicínském kruhu, symbolizujíciho vzájemnou propojenost veškerého života, se čtyřmi směry, životními energiemi, pojíci se s různými totemovými zvíťaty, rostlinami, kameny a živly, které nás vyživují a udržují při životě.
Obětujeme dary a poděkujeme za dary, kterých se nám dostává.
Tancem, zpěvem a hudbou, které spontánně vychází z hlubin naší bytosti, oslavíme naši planetu Gaiu a budeme se modlit za její uzdravení.
Léčíme Matku Zemi, léčíme sebe, léčíme svůj vzájemný vztah...otevíráme naše srdce, které může projevit samo sebe.
A to vše za pomoci ducha Kolibříka, prřinášejícího hravost, jemnost, kreativitu a nekonečnou radost.


Aho Mitakuye Oyasin ......

Všechny moje vztahy. Ctím si vás v tomto kruhu života dnes spolu se mnou.

Jsem vděčný za příležitost vzdání vám úcty skrze tuto modlitbu.

Stvořiteli za nejvyšší dar života, děkuji.

Minerální říši, která vystavěla a spravovala mé kosti a všechny základy životních zkušeností, děkuji.

Rostlinné říši, která udržuje moje orgány a tělo a dává mi léčivé byliny na zranění, děkuji.

Zvířecí říši, která mě živí svým vlastním tělem a nabízí mi svou věrnou společnost na této procházce životem, děkuji.

Lidské říši, která sdílí se mnou mou cestu jako duše v posvátném kruhu pozemského života, děkuji.

Duchovní říši, která mě neviditelně provází skrze vzestupy a pády života a za to, že nese během věků pochodeň světla, děkuji.

Čtyřem Větrem Změny a Růstu, děkuji.

Vy jste všichni mé vztahy, moji příbuzní, bez kterých bych nežil. Jsme spolu v kruhu života, spolu-existující, spolu-související, spolu-tvořící náš osud. Nikdo není důležitější než ostatní. Jedna říše se vyvíjí z druhé a přece závisí na tom, kdo je nad ní i pod ní.

Každý z nás je součástí Velkého Tajemství.

Děkuji za tento život.

Lakotsko-Siouxská ModlitbaAutor a vedení projektu: Zuzana Lásková
Přihlášovat se a získávat více informací můžete na emailu laskovaz@seznam.cz.

připravujeme


partneři