Cover

Otvírání sedmi bran

Pocátek projektu: Říjen 2012
Premiéra: 2013 Derniére 2016

Scénicko-vizuální predstavení spojující tanec a jógu ve spirituální tématice.FOTOGALERIE

VIDEO UKÁZKA

V choreografických obrazech se predstavuje sedm caker - základních energetických center fungujících v našem tele. Choreografie citlive reagují na spojení jednotlivých caker s urcitými elementy a oblastmi našeho života. Cakry jsou vstupní brány k naší podstate a rozvoji našeho vedomí. Tyto brány v predstavení otevíráme.

Autorka a vedoucí projektu, choreografka a lektorka:
Zuzana Lásková

Asistentka choreografie, manažerka projektu:
Mirka Papajiková
připravujeme


partneři